Kranjska Gora Open 2019 pre PGAWC

Uradno državno prvenstvo Slovenije v natančnem pristajanju FAI-2 tekmovanje (pre PGAWC,Kranjska Gora Open 2019)

 

 

Competition will start in regular date.

This weekend 6.4.2019 at 9:00 am. See you at registration.

 

ORGANIZATOR :                                                                              VODJA TEKMOVANJA:

Društvo prostih letalcev Lesce-Bled                                              Roman Pogačar

Alpska cesta 56                                                                                         

4248 Lesce                                                                                                 

Predsednik: Anže Pristov

 

TEKMOVALNI DAN:

06.; in 07. April

Rezervni termin v primeru slabega vremena :

13. in 14. April

 

LOKACIJA:

Kranjska Gora                  Več info : https://www.dpl-lescebled.si/

Kranjska Gora Fis-proga

 

Okvirni program srečanj:

-       Registracija in sprejem pilotov  05.4.2019. od 18.oo ure naprej v gostilni Pri Martinu

Tekmovalni dnevi:

Sobota 06. 04. 2019

-         zadnja registracija in sprejem: 7.00-08.00

-         prvi »brifing« : 08.30

-         Izvedba 4 tekmovalnih serij 9:00

-         objava neuradnih razvrstitev:  "18.00 uri"

-         Ričet

-         HQ – gostilna pri Martinu (Borovška cesta 61, 4280 Kranjska Gora) 

 

Nedelja 07. 04.2019 :

-         drugi »brifing«  08.30

-         Izvedba 2 tekmovalnih serij 9:00

-         »golaž party« 

-         objava neuradnih razvrstitev:  "15.00 uri"

-         objava uradnih razvrstitev in podelitev pokalov  najboljšim trem, ter nagrade: 15.30 uri

 

Registracija in plačilo:

SLO COMPS: se odpre 02.02. 2019

Medij : Facebook –Kranjska Gora Open 2019

On-line prijava je odprta do 03.04. 2019

 

Maksimalno število pilotov:  80

Plačilo pilota : 40,oo EUR

DPL Lesce-Bled
Alpska cesta 61
4248 Lesce

TRR: SI56 0510 0801 2301 338 ABANKA  d.d.
Davčna številka: 27014835

Plačilo stroškov vsebuje:

 • Lunch paket in voda (sobota, nedelja)
 • Pobiranje pilotov in prevoz do pristanka in štarta (prevoz z žičnico)
 • Beleženje rezultatov in kalkulacija, ter objava.
 • Pomoč in nasveti pri tekmovanju.
 • Nagrade in medalje za  zmagovalce
 • Kupon za pijačo in jedačo ( Golaž party, Nedelja)
 • Majčka z natisom » Kranjska Gora OPEN 2019«

Prenočišče:

Več info na : http://julijana.info/

 

Nagrade:

Državno prvenstvo moški: medalje za prva tri mesta.
Državno prvenstvo ekipno: pokali za prva tri mesta.
Državno prvenstvo ženske: medalje za prva tri mesta.
Krajnska gora open owerall: Pokal in praktične nagrade
Krajnska gora open women: Pokal in praktične nagrade

 

 

Pravila:

 1. Državno prvenstvo bo potekalo po veljavnem pravilniku Letalske zveze 
 2.  Veljavno pilotsko licenco in veljavno licenco FAI za šport
     Zdravstveno zavarovanje, ki obsega jadralno padalstvo
 3.  Zavarovanje odgovornosti za tretje osebe, ki se nanaša na jadralno padalstvo
 4. Certificirana čelada (EN 966), jadralno padalo (EN 926/2), reševalna padala, VHF radio in mobilni telefon.
   
  Odgovornost:
  Udeležba na tem natečaju je na lastno odgovornost vsakega pilota. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za pilote ali druge tretje osebe.

 

Kontakt: email ali na tel.: +386 41 864 223 -Anže Pristov

 

 

ORGANIZER OF THE COMPETITION

Društvo prostih letalcev Lesce-Bled                                            

Alpska cesta 56                                                                                         

4248 Lesce 

President: Anze Pristov

 

COMPETITION DAY:

06; and 07. April 2019

Reserve date in case of bad weather:

13th and 14th April 2019

 

LOCATION:

Kranjska Gora More info: https://www.dpl-lescebled.si/

Kranjska Gora Fis-line

 

Program:

- Registration and reception of pilots 05/04/2019. from 18:00 onwards at the Gostilna pri Martinu (restaurant at Martin)

 

Competition Days:

Saturday 06. 04. 2019

- Last Registration: 7.00-08.00

- the first "Briefing": 08.30

- Execution of 4 competition series 9:00

- publication of informal ranking: "18.00 hours"

- HQ - restaurant at Martin (Borovška cesta 61, 4280 Kranjska Gora)

 

Sunday 07. 04.2019:

- another "Briefing" 08.30

- Execution of 2 racing series 9:00

- »goulash party«

- publication of informal ranking: "15.00 hours"

- publication of official ranking and awarding of trophies to the best teams, and awards: 15.30

 

Registration and payment:

SLO COMPS: opens 02.02. 2019

Media: Facebook -Kranjska Gora Open 2019

Online registration is open until 03.04. 2019

 

Maximum number of pilots: 80

Pilot payment: 40, oo EUR

DPL Lesce-Bled

Alpska cesta 56

4248 Lesce

Slovenia

TRR: SI56 0510 0801 2301 338 ABANKA d.d.
Tax number: 27014835

Costing includes:

Lunch package and water (Saturday, Sunday)
Picking up pilots and transporting to landing and starting  (by cableway)
Record of results and calculation, and publication.
Help and advice in the competition.
Prizes and medals for the winners
A coupon for a drink and a meal (Golaž party, Sunday)
T-shirt with print "Kranjska Gora OPEN 2019"

Accommodation:

More info at: http://julijana.info/

*special price for competitors

Awards:

National Championship Men: medals for the first three places.

National Championship Team: Cups for the first three places.

National Women's Championship: medals for the first three places.

Krajnska gora open owerall: Cup and practical prizes

Open Planner Open Women: Cup and Practical Prizes

 

Rules:

The national championship will be conducted according to the valid rules of the Air Association

 Valid pilot license and valid FAI license for sport

   Health insurance, which includes paragliding

 Third party liability insurance for paragliding

Certified helmet (EN 966), paraglider (EN 926/2), rescue parachutes, VHF radio and mobile phone.

 

Responsibility:

Participation in this competition is at the sole responsibility of each pilot. The organizer does not assume any responsibility for pilots or other third parties.

 

Contact: email or phone: +386 41 864 223 - Anže Pristov

 • We go with the regular dates

  Anže Pristov 04.04.2019
  Competition will start in regular date. This weekend 6.4.2019 at 9:00 am. See you at registration.