ParaglidingWinterCup - SnowFlake 2019/20

ParaSnowflake19/20 – T3 results and info:

Here are the results of T3, which was 67km long (and not 62km as mentioned), which is quite nice for that time in the year. :)
As seen, the task was doable even with EN-C – e.g. Sport task. Which also proves that settings for sport task was OK. :)

There was also a mix of everything. Very weak thermals especially at the beginning, and a bit better later and quite good on some locations. But most important was, to control the minimum required height at certain positions and to slow down, maintaining the best possible height instead of pushing forward too much. The last part of the race, e.g. 17km, was full speed mode ;)

Results: https://comps.sffa.org/event/paraglidingwintercup-snowflake-201920

INFO for the Task-4:
ParaSnowflake will take a “short” brake now.
As announced, we will start with Task-4 in the next year, on: 11/12.1.2020.
See you in 2020! :)

Best Regards
ParaSnowflake.
https://www.facebook.com/ParaSnezinka

 

GENERAL info.:

*PARAGLIDING WINTER CUP - ParaSnežinka je serija jadralno padalskih srečanj, ki se v zimskem času odvijajo na Primorskem, kjer  razmere v nasprotju z večino ostale Evrope tudi v zimskem času omogočajo jadranje in letenje tudi do 100 km zračne linije ;)

Posamezna srečanja „Paragliding Winter Cupa-a“ali po domače „Zimske lige“ se imenujejo „Snežinka“.

Srečanja so namenjena vsem vrstam pilotov, izkušenim kot malo manj izkušenim in tudi začetnikom, ki bi radi spoznali čare letenja po ruti.

Izkušeni piloti bodo tako vzdrževali svojo kondicijo, malo manj izkušeni ali začetniki pa bodo z njihovo pomočjo pridobivali potrebna znanja.

*Dve disciplini #up to "EN-C" & above "EN-C"

Uporabili bomo metodo, ki nam je že poznana iz prejšnjih let, katera omogoča pilotom padal nižjih razredov leteti enakovredno višjim razredom. To bo izvedeno tako, da bomo imeli eno ruto, vendar bodo cilindri (obratne točke) za nižjo klaso padala imeli drugačne/večje radije.

Tako bomo poskušali narediti letenje izredno zanimivo za vse vrste pilotov, predvsem pa enakovredne med različnimi razredi.

Na ta način bo omogočeno pilotom padal iz nižjih razredov, da se bodo lahko enakomerno kosali s padali višjega razreda. Tako bomo poizkušali izpeljati zanimive rute in pravo borbo med razredi s krilom ob krilu v zraku!

Končna razvrstitev bo deljena na "overall" in "C-tip", ter ženske (v primeru 3 ali več tekmovalk)

Informacije za neuradna srečanja zimske lige:

Okvirni program srečanj:

-        registracija: 9.00-10.30

-         prvo srečanje na štartu: 11.30

-         pobiranje zapisov letov: takoj po dirki na pristanku

-         objava neuradnih razvrstitev: "18.00"

-         HQ bo v piceriji Lijak. (v kolikor bo srečanje na Lijaku).

-         HQ picerija Anja (v primeru tekme na Kovku)

-           HQ Štajerska – Frankolovo landing

Plačilo stroškov prevozov:

-        15€ kotizacije za vsa srečanja (1x plačilo za celotno sezono)

-        15€ za posamezen dan na srečanju.

 

Plačilo stroškov vsebuje:

-        Nalaganje obratnih točk

-        Mapa s točkami

-        Prevozi na štart

-        Pobiranje pilotov in prevoz do pristanka

-        Pobiranje zapisov letov in kalkulacija, ter objava.

-        Pomoč in nasveti pri tekmovanju.

Nagrade:

"C-tip": Denarne nagrade* + praktične nagrade ter diplome za prva tri mesta.

"Woman": Denarne nagrade* + praktične nagrade ter diplome za prva tri mesta.

"Overall": Denarne nagrade* + praktične nagrade ter diplome za prva tri mesta.

* (denarne nagrade bodo v primeru povprečne udeležbe 25 tekmovalcev/tekmo ali več. V nasprotnem primeru podeljeni pokali)

Pravila

1.Srečanja bodo potekala en dan v vikendu. Predhodno se bo izbral najugodnejši dan, ter se do najkasneje petka zvečer določil, oz. odpovedal/prestavil v primeru neugodnih razmer.

Določevanje datumov bo sporočeno preko obvestil in preko FB-ja.

Za vsakim uspelim vikendom / srečanjem bo en prost vikend (možnost spremembe). Tako ne bo v naprej fiksno določenih vikendov. S tem bomo lahko izbrali najugodnejše razmere. Predvideno oz. maksimalno št. srečanj bo 6 po katerih se bodo razglasili rezultati. V kolikor do konca marca 2019 ne bo 6 veljavnih srečanj (oz. začetka uradnega FAI2 tekmovanja Winter Cup), se bodo rezultati razglasili po speljanih srečanjih, do takrat.

2. Lokacija srečanj. Predvideni sta lokaciji Lijak in Kovk. V kolikor bodo predlogi in želje po čem drugem, se bomo dogovorili. (opcije: Tribalj, Buzet, Gorenjska, Štajerska)

3. Zmagovalec srečanj PARAGLIDING WINTER CUP-A je najboljši v skupnem seštevku vseh srečanj (točkovanje po formuli GAP. Upošteva se FTV faktor 25%).

4. Vsi udeleženci srečanj morajo imeti veljavno ZPLS nalepko.

5. Vsi udeleženci srečanj morajo biti ustrezno opremljeni, imeti morajo dovoljenje za jadralnega padalca. Letenje je na lastno odgovornost!

############  ENGLISH   ###########

PARAGLIDING WINTER CUP - ParaSnowflake is series of paragliding events in the winter time, in south-west part of Slovenia which allow us to have to have good soaring condition, air distances of 100km, thru all winter time.

Individual event (non FAI 2) of “Paragliding Winter Cup” will be called “Snowflake”

The main purpose of this event’s is to show this kind of flying to little less experienced or novice pilots and of course for the pros to keep up their shape.

In that case, experienced pilots won’t loose their edge during winter and less experienced can learn from them.

Two types of disciplines, for gliders up to EN-C & above EN-C

We will continue with already proven system from the past events, which will allow pilots with lower class gliders to equally fly with higher classes. We will try to achieve that by putting different/bigger cylinders for lower class in the same route.

In that case the flying can be very interesting....where lower class gliders can equally fly to higher classes. We believe that flying will be very interesting and allow pilots to fly wing – by wing in the air no matter which glider you fly.

Final results will be separated in "overall" and "C-type" and woman (in case of 3 or more competitors)

Information’s for unofficial events – Winter Cup:

Schedule plan for events:

-        registration: 9.00 – 10.30

-        first meeting on take off: 11.30

-        downloading tracks: immediately after event in HQ

-        result publishing: “18.00”

-        HQ in restaurant “Picerija Lijak”  (in case of Lijak take off)

-        HQ Anja (in case of Kovk take off)

-        HQ Štajerska region – Frankolovo landing

Entry fee for transport:

-        15€ entry fee (one payment) (once for all season)

-        15€ on each competition day

 

Entry fee includes:

-        waypoints uploading

-        Map

-        Transportation to take off

-        transport from landing place to HQ

-        downloading track's and results scoring.

Prizes:

“C-type”: Money prize* + practical prizes and diploma for first three places.

“Woman”: Money prize* + practical prizes and diploma for first three places.

“Overall”:  Money prize* + practical prizes and diplomas for first three places.

* (money prizes will be given in case of average 25 participations per race)

Rules:

1.The event will be held one day in a weekend. The best day for the event will be chosen and published at latest one day before till evening, or cancelled e.g. rescheduled.

Dates will be announced via e-mail messages and FB page.

After each successful event, there will be a weekend off. In that case we could choose the best days for events. Maximum estimated number of events is 6, after which the final results fill be announced. In case that there will be less than 6 successful events till end of March 2019 (or till the official FAI2 competition Winter Cup), the result will be announced regarding successfully completed events.

2. Places of events. There two main places for events –  Lijak and Kovk). Other optional places for events are also Buzet and Tribalj (Croatia), Gorenjska and Štajerska for which will be discussed in case of request.

3.The winner of Paragliding Winter Cup – Snowflake is the best overall scored pilot by the GAP formula, with FTV 25%

4. All participants must have valid ZPLS sticker.

5. Participants must have necessary paragliding equipment and valid paragliding license. Flying is at your own risk!